Ancestral Wisdom

Taita Isaias Mavisoy from the nación INGA of Putumayo, Colombia Caring for the Sacred Fire, Call of the Mountain, Colombia, January 2012  Taita (Elder) Javier Dorado, Llamado de la Montaña, Colombia 2012

Ancestral Wisdom Leer más »